A Midsummer Nights Dream
8.5 (میانگین رآی 291 نفر)
- نمره منتقدین
10 امتیاز کاربران (1 رای)

A Midsummer Nights Dream ( 2019 )

تاریخ انتشار :-
یک گروه از بازیگران در شبی تابستانی با رابطه ای عاشقانه در جنگل قرار می گیرند ...
A Midsummer Nights Dream

عناوین مشابه

Forrest Gump (1994)
8.8
 «فارست گامپ» (تام هنکس) مادرزاد دچار اختلالاتی ذهنی و جسمی است. در کورکی به طور معجزه اسایی توانایی راه رفتن را بدست می آورد اما همچنان ضریب هوشی اش بسیار از حد نرمال پایینتر است. مادرش با تلاش فراوان او را به مدرسه می فرستد. بر اساس سلسله ای از حوادث به موفقیتهایی بزرگ دست پیدا می کند. به جنگ ویتنام می رود و به عنوان قهرمانی دست پیدا می کند. و حتی عاشق می شود...